Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS)

De KNLTB maakt gebruik van het zogenaamde ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’, kortweg DSS, om alle leden te rangschikken op basis van hun speelniveau. Eens per jaar (in november) wordt de speelsterkte van alle aangesloten tennissers vastgesteld op basis van hun prestaties in wedstrijden tijdens de KNLTB competities en toernooien. Deze speelsterkte wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen dat is terug te vinden op de ledenpas.

Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. 
Tot zo ver niets niet moeilijk, toch zijn er veel vragen over het DSS.
 
 • Waarom krijg ik reultaat toegekend?
 • Wordt er bij de resultaat bepaling niet naar de actuele ranking gekeken?
 • Hoe wordt een partijresultaat bepaald?

 Hier zullen we proberen uitleg te geven over het Dynamische Speelsterkte Systeem

A) Uitgangspunten.
 • In het DSS tellen alle partijen, die gespeeld worden onder verantwoording van de KNLTB (in de breedste zin van het woord), mee voor de bepaling van de speelsterkte van haar leden.

 • In het DSS zijn mutaties van speelsterkte alleen nog maar gebaseerd op daadwerkelijk geleverde prestaties. Dit betekent dat de speelsterkte van spelers jaarlijks zowel omhoog als omlaag kan. Het systeem dat jaarlijks uitmondt in een “eindejaarsrating”, zorgt ervoor dat spelers jaarlijks automatisch een nieuwe speelsterkte voor het volgende jaar toegekend krijgen. De nieuwe speelsterkte is daarna één jaar van kracht. Jaarlijks wordt op deze manier voor elk lid van de KNLTB de nieuwe speelsterkte bepaald. Alleen een eerste toekenning van een speelsterkte gaat niet automatisch.
 • Het DSS is gebaseerd op daadwerkelijk geleverde prestaties. Daarom is de speelsterkte van het enkelspel losgekoppeld van die in het dubbelspel.
 • In het DSS tellen alle partijen, die gespeeld worden onder verantwoording van de KNLTB (in de breedste zin van het woord), mee voor de bepaling van de speelsterkte van haar leden.

 • In het DSS zijn mutaties van speelsterkte alleen nog maar gebaseerd op daadwerkelijk geleverde prestaties. Dit betekent dat de speelsterkte van spelers jaarlijks zowel omhoog als omlaag kan. Het systeem dat jaarlijks uitmondt in een “eindejaarsrating”, zorgt ervoor dat spelers jaarlijks automatisch een nieuwe speelsterkte voor het volgende jaar toegekend krijgen. De nieuwe speelsterkte is daarna één jaar van kracht. Jaarlijks wordt op deze manier voor elk lid van de KNLTB de nieuwe speelsterkte bepaald. Alleen een eerste toekenning van een speelsterkte gaat niet automatisch.
 
B) Hoe werkt het DSS
 • Categorieën en basisresultaten Alle spelers worden als volgt ingedeeld in speelsterktecategorieën: Speelsterktecategorie 1 Speelsterktecategorie 2 Speelsterktecategorie 3 Speelsterktecategorie 4 Speelsterktecategorie 5 Speelsterktecategorie 6 Speelsterktecategorie 7 Speelsterktecategorie 8 Speelsterktecategorie 9 Deze indeling geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Iedere speler krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. Bij diegenen die na de speelsterktebepaling (in november) lid zijn geworden, komen de basisresultaten overeen met de speelsterktecategorie. Om de actuele rating van de speler te bepalen wordt het totaal aantal resultaten gedeeld door 6, dan wel door het aantal werkelijk gespeelde partijen, als dit er meer dan 6 zijn.
Voorbeelden
Jan is categorie 6 in het enkelspel en categorie 6 in de dubbel.
Zijn eindejaarsrating 2014 is in het enkelspel 6,0287 en het dubbelspel 5,6232
Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt:
Enkelspel: 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287
Rating:                     36,1722 : 6 = 6,0287 
Dubbelspel: 5,6232 5,6232 5,6232 5,6232 5,6232 5,6232 
Rating:                     33,7392 : 6 = 5,6232 
Karin is categorie 7 in het enkelspel en categorie 4 in het dubbelspel. 
Haar eindejaarsrating 2014 in het enkelspel is 6,7026 en in het dubbelspel 4,3251 
Haar basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt: 
Enkelspel: 6,7026 6,7026 6,7026 6,7026 6,7026 6,7026
Rating:                   40,2156 : 6 = 6,7026
Dubbelspel: 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251
Rating: 25,9506 : 6 = 4,3251 
Anton is categorie 9 in het enkelspel en categorie 9 in de dubbel.
Hij heeft geen eindejaarsrating 2012, aangezien hij pas op 16 november 2012 lid is geworden.
Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn daarom als volgt:
Enkelspel: 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 Rating: 54 : 6 = 9,0000
Dubbelspel: 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 Rating: 54 : 6 = 9,0000
C) Resultaatbepaling
 • Zodra er een partij gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen. Het speelsterkteresultaat dat in een partij behaald wordt, is in het enkelspel afhankelijk van de actuele rating van de tegenstander. Of dit resultaat behaald wordt in een eerste ronde van een toernooi of in een finale is niet van belang. Bij winst is het behaalde resultaat 1 minder dan de actuele rating van de tegenstander. Bij verlies is het behaalde resultaat 1 meer dan de actuele rating van de tegenstander.
Voorbeelden
Jan heeft als speelsterkte 6 en basisresultaten van 6,0287. Hij speelt een toernooi in het
enkelspel. Dit zijn de eerste partijen van het nieuwe speelsterktejaar.
Hij wint in de eerste ronde van Piet met een actuele rating in het enkelspel van 6,7500. Het
resultaat van Jan is dus 6,7500 - 1 = 5,7500
Hij wint in de tweede ronde van Kees met een actuele rating van 6,9667 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,9667 - 1 = 5,9667
Hij wint in de kwartfinale van Jaap-Jan met een actuele rating van 6,1667 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,1667 -1 = 5,1667
Hij verliest in de halve finale van Klaas met een actuele rating van 6,0000 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,0000 + 1= 7,0000

Na dit toernooi zijn de eerste vier basisresultaten van Jan vervangen door echte resultaten. Zijn
rating in het enkelspel is nu:

Enkelspel: 5,7500 5,9667 5,1667 7,0000 6,0287 6,0287
Rating: 35,9408 : 6 = 5,9901


Jan speelt een week later weer een toernooi en haalt wederom de halve finale in het enkelspel.
Hij wint in de eerste ronde van Sjoerd met een actuele rating van 5,8333 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 5,8333 - 1 = 4,8333
Hij wint in de tweede ronde van Peter een actuele rating van 6,0000 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,0000 - 1 = 5,0000
Hij wint in de kwartfinale van Maarten met een actuele rating van 6,3333 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,3333 - 1 = 5,3333
Hij verliest in de halve finale van Alfred met een actuele rating van 6,5000 in het enkelspel. Het
resultaat van Jan is dus 6,5000 + 1 = 7,5000

Na dit toernooi zijn ook de laatste twee basisresultaten van Jan vervangen door echte resultaten.
Zijn rating in het enkelspel is nu:

Enkelspel: 5,7500 5,9667 5,1667 7,0000 4,8333 5,0000 5,3333 7,5000
Rating: 46,55 : 8 = 5,8188
D) Resultaatbepaling bij grote sterkteverschillen
 • Als er gespeeld wordt tegen een tegenstander, die een actuele rating heeft die meer dan 1 punt verschilt van de eigen actuele rating, dan is het logisch dat de sterkste speler wint. Het resultaat van deze partij telt dan niet mee voor de speelsterktebepaling indien de sterkste speler ook daadwerkelijk wint. Wint echter de zwakste speler dan telt dit resultaat wel mee.
Voorbeelden
Jan met een actuele rating van 6,0287 speelt in de competitie tegen Sjaak met een actuele rating van 8,0000 in het enkelspel. Uiteraard wint Jan op zijn sloffen.
Als dit resultaat voor Jan mee zou tellen 8,0000 - 1 = 7,0000 dan zou hij ondanks zijn overwinning toch een slechtere rating krijgen.
Terwijl Sjaak ondanks zijn logische verlies toch een betere rating zou krijgen na deze partij. Er volgt een leeg (dus geen) DSS-resultaat. De partij telt ook niet mee voor de bepaling van het
deelgetal.
Wint Sjaak echter toch van Jan dan levert hij een fantastische prestatie die beloond dient te
worden. Hij verdient dan 6,0287 - 1 = 5,0287. Jan die tegen de verwachting in toch verliest krijgt
een voor zijn doen zeer slecht resultaat bijgeschreven namelijk 8,0000 + 1 = 9,0000
E) Resultaatbepaling die verslechtering opleveren
 • Afhankelijk van de resultaten die een speler aan het begin van zijn speelsterktejaar boekt, is het volgens de onder punt 2. genoemde manier van resultaat bepalen in bepaalde gevallen mogelijk dat bij winst de rating slechter wordt of bij verlies de rating beter. In november 2012 is het systeem zodanig aangepast, dat dit niet meer kan gebeuren.
Voorbeeld
Peter heeft één partij gespeeld, een actuele rating van 5,3232 en een basisresultaat van 5,1889.
Hij speelt een partij tegen Onno die een rating van 6,2731 heeft. Peter wint deze partij.
Volgens de rekenmethode levert deze partij Peter een 6,2731-1 = 5,2731 op. Dit resultaat is
echter slechter dan het basisresultaat 5,1889 dat vervangen zou worden, met verslechtering van
de rating tot gevolg. Voor deze partij krijgt Peter, om genoemde reden, een leeg (dus geen) DSSresultaat
toegekend.

Arie heeft al drie partijen gespeeld, een actuele rating van 6,6667 en een basisresultaat van
7,0000. Hij verliest een partij van Mario die een rating van 5,8854 heeft.
Volgens de rekenmethode levert deze partij Arie een 5,8854 + 1 = 6,8854 op. Dit resultaat is
echter beter dan het basisresultaat 7,0000 dat vervangen zou worden, met verbetering van de
rating tot gevolg. Voor deze partij krijgt Arie, om genoemde reden, en leeg (dus geen) DSSresultaat
toegekend.
F) Opgave en walk-over
 • Een reeds aangevangen partij, die door opgave van één van de spelers beëindigd wordt, telt gewoon mee als resultaat voor beide spelers. Een niet gespeelde partij (walk-over in toernooien of opgave zonder dat er gespeeld is in de competitie) telt niet mee voor het bepalen van de speelsterkte. Alle walk-overs worden geregistreerd en spelers kunnen op basis hiervan bestraft worden. Een competitiepartij, die gespeeld is, maar waar als gevolg van een toegekend protest een andere speler dan de oorspronkelijke tot winnaar wordt verklaard, blijft gewoon conform de oorspronkelijke uitslag gelden voor de speelsterktebepaling.
G) Dubbelspel
 • In het dubbelspel onderscheiden we vier soorten combinaties:
  a) combinaties waarin het verschil in rating tussen de partners groter is dan 2½ voorbeeld: 4,0000/7,0000 of 5,5000/8,1000

  b) combinaties waarin het verschil in rating tussen de partners tussen de 1½ en 2½ ligt of hier gelijk aan is voorbeeld: 4,0000/6,0000 of 3,6000/5,7000 of 6,0000/7,5000

  c) combinaties waarin het verschil in rating tussen de partners tussen de 1 en 1½ ligt voorbeeld: 5,0000/6,1667 of 7,0000/7,5000

  d) combinaties waarin het verschil in rating tussen de partners 1 of kleiner is voorbeeld: 3,0000/3,1667 of 6,0000/6,6667

  Het speelsterkteresultaat dat in een dubbelspelpartij wordt behaald, is afhankelijk van de actuele rating van de dubbelcombinaties die tegen elkaar spelen en van de actuele ratings van de spelers die deze dubbelcombinaties vormen. Of dit resultaat behaald wordt tijdens de competitie, in de eerste ronde van een toernooi of in de finale is niet van belang.

  De resultaatbepaling in het dubbelspel is complex. Om het duidelijk en overzichtelijk te maken, staat deze niet beschreven maar wel vermeld in een stroomschema 
H) Acceleratie/dempingwaarde
 • Aan sommige jeugdspelers wordt aan het eind van het seizoen in zowel het enkelspel als het dubbelspel een acceleratiewaarde toegekend. De acceleratiewaarde wordt toegepast bij meisjes en jongens vanaf het jaar waarin ze 10 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 16 jaar worden en alleen bij diegenen die in een jaar 6 of meer partijresultaten hebben behaald. Deze grenzen zijn evenals de acceleratiewaarde vastgesteld door de Landelijke Werkgroep Toernooien, Evenementen en Speelsterkte (LW TES). Jaarlijks wordt bekeken of de waarden en de leeftijdsgrenzen voldoen.
  Deze gegevens zijn hier te bekijken.
Voorbeelden
Van Bianca, 13 jaar, is haar gemiddelde aan het eind van het seizoen in het enkelspel 5,8000. Haar gemiddelde aan het eind van het jaar in het dubbelspel is 6,6000. Door toepassing van de acceleratiewaarde zal haar definitieve eindejaarsrating voor het enkelspel 5,6000 en voor het dubbelspel 6,4000 worden.
 
Mark, 48 jaar, heeft aan het einde van het seizoen een gemiddelde in het enkelspel van 5,4000 en in het dubbelspel van 5,1000. Na toepassing van de dempingwaarde blijft dit onveranderd 5,4000 en 5,1000.
I) Geen Partijen gespeeld
 • Spelers die een jaar lang geen partijen (die onder verantwoordelijkheid van de KNLTB georganiseerd worden) spelen, krijgen voorafgaand aan de speelsterktebepaling de inactiviteitwaarde toegevoegd. De dempingwaarde is arbitrair bepaald. Jaarlijks wordt bekeken of de waarde voldoet. De voor 2015 gehanteerde inactiviteitwaarde is 0,2. Door het toepassen van de inactiviteitwaarde krijgen spelers die geen partijresultaten behalen na verloop van tijd vanzelf een lagere speelsterkte toegekend. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de eindejaarsrating in het jaar dat nog wel partijresultaten zijn geboekt..
Stroomschema's